119 sociale huurwoningen verdwijnen per dag bij corporaties

Dagelijks verdwijnen er gemiddeld 119 sociale huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens (€ 710,68) bij corporaties. Dat blijkt uit recente cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tussen 2009 en 2015 zijn er 262.400 sociale corporatiewoningen verdwenen, blijkt uit het rapport ‘De Staat van de Volkshuisvesting (pdf 85 pagina’s). De Woonbond slaat alarm om het enorme tempo, waarmee sociale huurwoningen verdwijnen. ‘Per maand verdwijnt er een kleine corporatie aan huurwoningen,’ zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Terwijl er juist steeds meer behoefte aan betaalbare sociale huurwoningen is.’

Verkoop en stijgende huurprijzen. Door verkoop, stijgende huurprijzen en liberalisatie en sloop neemt het aantal sociale huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens snel af. Paping: ‘De maatschappelijke taak voor corporaties wordt steeds groter. Ouderen moeten langer zelfstandig thuis wonen, statushouders moeten onderdak krijgen, en de oplopende wachtlijsten moeten worden weggewerkt. We hebben méér betaalbare huurwoningen nodig.’

Verhuurderheffing. De Woonbond roept de politiek op om een einde te maken aan deze kaalslag in de sociale sector en de verhuurdersheffing af te schaffen. De verhuurderheffing is in 2013 ingevoerd, om een gat in de Rijksbegroting te dekken. Verhuurders moeten sindsdien een heffing betalen over de waarde van sociale huurwoningen. In 2016 gaat het om een bedrag van 1,6 miljard euro. ‘We zijn het enige land ter wereld dat een boete legt op het verhuren van een sociale huurwoning. Dit heeft tot torenhoge huren geleid, en heeft een drempel opgeworpen om te investeren in sociale huurwoningen,’ aldus Paping. ’Zo betalen huurders en woningzoekenden de rekening van deze onrechtvaardige belasting. Die moet echt van tafel.’ In mei 2016 wordt de verhuurderheffing geëvalueerd door het kabinet en de Tweede Kamer.

Bron: Amstelveenweb.com

Partners