50% van senioren kan geen geschikte woning vinden

Uit de zoekersanalyse van het seniorenplatform Woonz.nl blijkt dat 50% van de woningzoekende senioren op zoek is naar direct beschikbare woningen. De overige zoekers zoeken een woning die binnen of na 6 maanden beschikbaar komt.

Zoektocht van anderhalf jaar
“Dat beeld is heel herkenbaar”, zegt Annemiek Schut, directeur van Woonz.nl. “We weten al langer dat senioren soms wel anderhalf jaar doen over de zoektocht naar een nieuwe woning. Obstakels als het opruimen van de eigen woning, financiële consequenties en de mening van de kinderen spelen daarin een rol.” Deze obstakels bleken eerder uit ons onderzoek dat we gezamenlijk met onze goede partner, ANBO uitvoerden.

Bewust van je wooncarrière
Woonz.nl deelt de zoekersanalyse graag met iedereen die meer inzicht wil hebben in het online zoekgedrag van senioren. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Wij proberen onze leden al jaren bewust te maken van hun wooncarrière. Past het huis waarin je nu woont ook nog bij je als je minder mobiel wordt? Wat zijn je wensen en mogelijkheden als je moet verhuizen? Waar zou je dan willen wonen? Dichtbij je huidige huis of juist heel ergens anders? Het leuke van dit rapport is dat het de échte zoekacties van senioren analyseert. ANBO en Woonz.nl werken ook nauw samen om senioren beter te informeren en te enthousiasmeren over de verschillende mogelijkheden op het gebied van wonen.”

Ook buiten de provincie
Opvallende conclusie vindt Woonz.nl dat 32% van de zoekers buiten de eigen provincie zoekt. Dit zijn senioren zelf maar ook ‘de kinderen van’. Het zoeken naar woonoplossingen is daarmee een landelijk vraagstuk. Het dogma ‘ik wil in mijn eigen wijk blijven’ raakt langzaam op de achtergrond. Veel belangrijker worden voorzieningen in de buurt en de mogelijkheid om samen in de senioren(zorg)woning te kunnen wonen. Den Haan: “Er is een drastisch tekort aan geschikte huurwoningen. Met name voor senioren. Er blijven meer senioren thuis wonen, die in veel gevallen een eenpersoonshuishouden voeren. Het is belangrijk dat er meer huizen gebouwd worden zodat vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd.”

Bron: ANBO

Partners