94 procent van de ouderen woont nog thuis en houdt dat graag zo

Merendeel 65-plussers heeft weinig zorg nodig

Steeds meer ouderen wonen thuis: ­inmiddels 94 procent. Vooral onder 85-plussers neemt het percentage thuiswonenden snel toe: van 65 procent in 2012 tot 72 procent in 2016. Dat blijkt uit de eerste Monitor zorg voor ouderen van de Nederlandse Zorg­autoriteit (NZa).

Sinds 2013 is het beleid dat ouderen langer thuis blijven wonen. Uit de monitor blijkt dat de kosten voor ouderen die thuis wonen zijn gedaald. De kosten voor ouderen in de verpleeghuizen zijn sinds 2013 juist gestegen. Gekeken naar alle ouderen zijn de zorgkosten voor hen tussen 2013 en 2015 gedaald. Waarschijnlijk door het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen, aldus de NZa.

De meeste 65-plussers zijn vitaal en gebruiken nauwelijks meer zorg dan de gemiddelde Nederlander. Voor 85-plussers liggen de gemiddelde kosten vier keer hoger dan de kosten voor mensen tussen 65 en 75 jaar. Aan de 6 procent van de ouderen die in een verpleeghuis wonen, 189 duizend bewoners, wordt 40 procent van de zorguitgaven voor ouderen besteed.

De gegevens uit de monitor kunnen worden ingezet in de vraagstukken rond de ouderenzorg, aldus de NZa, die er zelf het initiatief toe nam. Een van die vraagstukken is hoe om te gaan met de stijgende zorgkosten als gevolg van de vergrijzing. In Nederland wonen nu ruim 3 miljoen ouderen. In 2040 zal dat 4,5 miljoen zijn, een kwart van de totale bevolking. In deze eerste monitor brengt de zorgautoriteit het totale zorggebruik in kaart voor alle verzekerden boven de 65 jaar.

Dementerenden
Het merendeel van de 65-plussers heeft weinig zorg nodig. 20 procent van de 65-plussers gebruikt 80 procent van de zorguitgaven voor ouderen. Ongeveer de helft van de totale zorguitgaven gaan naar ouderen.

Meer dan de helft van de ouderen maakt gebruik van ziekenhuiszorg en ondergaat vaak intensieve behandelingen. Ouderen boven de 85 jaar maken vooral gebruik van de wijkverpleging en langdurige zorg.

Door de strengere toelatingseisen voor het verpleeghuis en het afbouwen van de verzorgingshuizen is de bevolkingssamenstelling in de ouderenwoonzorginstellingen veranderd. Het percentage dementerenden in deze instellingen is sinds 2012 gestegen van een kwart tot bijna de helft.

Bron: Volkskrant

Partners