Beter voorbereid oud worden steeds belangrijker

De komende jaren zal de vergrijzing van Nederland steeds duidelijker zichtbaar worden. De levensverwachting in Nederland stijgt naar verwachting van 81,5 jaar in 2015 naar zo’n 86 jaar in 2040. Het aantal 65-plussers neemt toe van 3,1 naar 4,8 miljoen. Het aantal 90-plussers verdrievoudigt zelf bijna, van 117.000 naar 340.000. Dit alles heeft natuurlijk zijn weerslag op de volksgezondheid. Het vraagstuk hoe we met deze cijfers de zorg toch betaalbaar houden zal steeds urgenter worden.

Ouderen zullen als gevolg van de bovenstaande ontwikkelingen immers een groeiend beroep op de zorg doen. Als er niets verandert zal het aantal staaroperaties onder 75-plussers ruim verdubbelen, net als het aantal dementen met een indicatie voor verpleeghuiszorg. Het aantal eerstehulpbezoeken onder 85-plussers wordt zelfs bijna tweeënhalf keer zo hoog. En dat terwijl het aantal mantelzorgers per oudere afneemt. De verwachting is dat hierdoor de kosten van de ouderenzorg in 2040 zullen stijgen naar 43 miljard euro. Ter vergelijking: in 2015 ging het om een bedrag van 17 miljard euro.

Nieuwe zorgvormen
Het ontwikkelen van nieuwe vormen van zorg zal een oplossing moeten bieden om de zorgkosten beheersbaar te houden. Uit onderzoek blijkt dat nieuwe woonvormen voor ouderen naar verwachting de meeste impact zullen hebben. Andere mogelijkheden zijn vroegtijdige signalering door draagbare apparatuur, zoals smartwatches, en zorg op afstand.

Zorg in de thuissituatie
Meer dan 90 procent van mensen vindt ouderen zelf eerder verantwoordelijkheid moeten nemen zodat ze langer veilig thuis kunnen blijven wonen. “Het bewustzijn bij ouderen over dit proces van ouder worden en de gevolgen daarvan is nu laag”, aldus Petra van Zeeland van adviesbureau Morgens. Het is van belang dat ouderen op tijd nadenken over hun oude dag, zodat ze er ook onbezorgd van kunnen genieten.

Weten wat u kunt doen om langer veilig thuis te wonen? Doe nu de Veilig Thuis Test!

Bron: www.consultancy.nl

Partners