Blijverslening laat ouderen langer zelfstandig wonen

RIJSSEN/NIJVERDAL – Geen starterslening, maar een blijverslening. Senioren in Rijssen-Holten en Hellendoorn kunnen daarmee hun woning aanpassen, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen.
Het idee komt van D66, dat erop wijst dat de .gemiddelde leeftijd van de inwoners steeds hoger wordt. „Senioren worden niet alleen door bezuinigingen in de zorg gedwongen om langer thuis te wonen, ze hebben ook steeds vaker de wens om langer zelfstandig in hun eigen huis te blijven wonen”, zegt fractievoorzitter Herman Klein Velderman.

Verbouwen
Hiervoor moeten ze echter hun woning verbouwen, bijvoorbeeld door slaap-, woon en badkamer gelijkvloers te krijgen, drempels weg te halen of domotica en andere hulpmiddelen te installeren. „Het probleem is dat deze woningaanpassingen over het algemeen duur zijn en inwoners op hoge leeftijd veelal geen lening meer van de bank krijgen, ondanks het feit dat hun woning meestal bijna of geheel hypotheekvrij is.” Met een blijverslening kunnen ze hun woning laten aanpassen en levensloopbestendig maken. De gemeente staat garant voor deze lening, die door de banken wordt verstrekt.

Tweede Kamer
D66 wijst op een recent rapport dat het zogenoemde Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen eerder dit jaar aanbood aan de Tweede Kamer. Daarin wordt samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de blijverslening geïntroduceerd. In Rijssen-Holten is er unanieme steun van de gemeenteraad voor een motie van D66 om te kijken of de gemeente deze blijverslening kan introduceren. „We gaan er goed naar kijken”, aldus wethouder Ben Beens.

Hellendoorn
In de gemeenteraad van Hellendoorn werd een motie van bijna dezelfde strekking behandeld en aangenomen. De motie werd ingediend door Burgerbelang (BB), D66, PvdA en de ChristenUnie.

Bron: Tubantia

Partners