Helft senioren vindt woning ongeschikt om zelfstandig te blijven wonen

Bijna de helft van de senioren (47 procent) vindt de huidige woning niet geschikt om in de toekomst te blijven wonen. Aan- en verbouw van de woning om langer thuis te kunnen blijven wonen is evenwel voor de meeste senioren te duur.

Dit komt naar voren uit onderzoek dat thyssenkrupp Encasa in samenwerking met Zembro en ANBO heeft uitgevoerd. Gezien de kosten van verbouwing hebben senioren een sterke voorkeur voor andere oplossingen om langer thuis te blijven wonen, zoals mobiliteitsoplossingen, thuiszorg of huishoudelijke hulp.

Senioren geven aan dat voor een comfortabel bestaan thuiszorg, huishoudelijke hulp en mobiliteitsoplossingen zoals een traplift, de belangrijkste oplossingen zijn. De noodzaak van dergelijke oplossingen is in de afgelopen jaren veel groter geworden, omdat senioren door veranderingen in de wetgeving pas veel later in aanmerking komen voor een zorginstelling en dus langer thuis moeten blijven wonen.

Onvoldoende kennis
Toch blijken senioren nog niet volledig op de hoogte van de relevante hulpmiddelen, of zelfs geen kennis te hebben van de veranderingen in de wetgeving. Slechts 35 procent van de senioren zegt goed op de hoogte te zijn van wat de veranderingen in de wetgeving voor hen betekenen. Opvallend is dat ruim 70 procent aangeeft inzicht te willen hebben in de mogelijkheden om langer thuis te wonen, maar dat nog geen 10 procent actief op zoek is naar informatie.

Faciliteren
De informatievoorziening moet volgens de onderzoekers meer aandacht krijgen. ANBO ziet daarbij een rol voor gemeentes weggelegd. “De gemeente heeft op het punt van bewustwording een informerende en faciliterende rol”, aldus directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO. “Het is noodzakelijk de burger te stimuleren en aan te sporen om over dit onderwerp na te denken.”

Daarnaast is er voor fabrikanten een rol weggelegd. Zij kunnen de senior informeren over een hulpmiddel of oplossing voordat de nood echt aan de man is. De gemeente en de fabrikanten doen er goed aan om in hun informatievoorziening ook aandacht aan de financiële mogelijkheden van de senioren te besteden. Die mogelijkheden verschillen namelijk per gemeente en per inkomensgroep. Mensen met een hoger inkomen blijken dan ook vaker bereid te zijn om extra voor een hulpmiddel te betalen. Mensen met een lager inkomen komen daarentegen sneller in aanmerking voor financiële ondersteuning vanuit de overheid.

Partners