Hoogwaardige zorg thuis verder weg dan ooit

Hulpbehoevende ouderen thuis krijgen vaak geen huishoudelijke hulp, terwijl hun mantelzorgers overbelast zijn. Zestig procent van de wijkverpleegkundigen doet daarom wel eens huishoudelijke klussen. “Onwenselijk”, zo oordeelt de Unie KBO. Hiermee zijn we verder weg dan ooit van de HBO+ opgeleide wijkverpleegkundigen die ouderen thuis nodig hebben.

‘Wijkverpleging noodgedwongen ook poetshulp’, zo opent Trouw de voorpagina op 27 juli. Het bericht komt uit een peiling onder de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden. Het signaal is helaas niet nieuw voor de Unie KBO. We weten dat dit sinds de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp regelmatig gebeurt. Directeur Manon Vanderkaa: “Voor ouderen thuis en hun mantelzorgers is het een slechte ontwikkeling dat verpleegkundigen noodgedwongen bijspringen in het huishouden.”

Het is opnieuw een teken dat gemeenten onnodig streng bezuinigen op huishoudelijke hulp. “Als een wijkverpleegkundige de ‘indicatie huishoudelijke hulp’ afgeeft bij een cliënt, dan moet een gemeente dat opvolgen. Dat wijkverpleegkundigen aangeven soms een was of afwas te doen, geeft aan dat dit niet altijd gebeurt”, aldus Manon Vanderkaa. Het ontzorgen van zwaar belaste mantelzorgers mag geen argument zijn. Een gemeente kan immers een speciale regeling voor mantelzorgers inzetten om tegen gereduceerd tarief ondersteuning bij het huishoudelijk werk aan te vragen. De mantelzorger bepaalt zelf of de hulp voor het eigen huishouden of dat van de zorgvrager wordt ingezet. De gemeente ’s-Hertogenbosch doet het al op deze manier.

Laat wijkverpleegkundigen indiceren
Wat de Unie KBO betreft, mag de wijkverpleegkundigen – als zorgdeskundige die achter de voordeur komt – nog meer indicaties afgeven. “Overweeg de indicatiestelling Wmo door de wijkverpleegkundige. Voor zorgvragers en hun mantelzorgers zijn één gesprek voldoende.” Voordeel is de integrale blik: de wijkverpleegkundige bekijkt de situatie thuis zowel medisch als sociaal en neemt dit mee in de indicatie. Er zijn meerdere gemeenten die al zo werken. Zo worden wijkverpleegkundigen ingezet als de hoog opgeleide zorgprofessional die ze horen te zijn.
Doordat ouderen steeds langer thuis wonen en niet altijd voldoende mantelzorg hebben, is de spilfunctie van wijkverpleegkundige steeds belangrijker. We pleiten er al veel langer voor dat wijkverpleegkundigen minstens HBO-geschoold zijn, vanwege de complexe problematiek van kwetsbare ouderen thuis. Maar het tekort op het aantal hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen verdrievoudigt in 2016 naar 1000! Manon Vanderkaa: “Door de huidige wijkverpleegkundigen als poetshulp in te zetten, raken we steeds verder af van de zorg thuis die kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers verdienen.”

Bron: ouderenjournaal.nl

Partners