Lelystadse ouderen kunnen met blijverslening langer zelfstandig blijven wonen

Lelystad – De gemeente Lelystad wil ouderen stimuleren hun woning levensloopbestendig te maken. Een blijverslening maakt de nodige aanpassingen aan de woning financieel mogelijk. De gemeenteraad moet eerst nog wel groen licht geven.

Deze lening maakt het voor ouderen mogelijk om een slaapkamer of badkamer naar de begane grond te verplaatsen, drempels te verwijderen, rolstoelbrede deuren aan te brengen of technische (zorg)voorzieningen aan te brengen.

Aantal ouderen neemt toe
Het aantal ouderen in Lelystad neemt toe. Uit onderzoek blijkt dat veel senioren zo lang mogelijk zelfstandig in hun woning willen blijven wonen. Ze willen oud worden in de woning en de buurt waar ze nu wonen. Langer zelfstandig thuis wonen zorgt er voor dat mensen gebruik kunnen maken van hun eigen netwerk en pas op latere leeftijd hoge(re) zorgkosten maken.

Uitvoering door SVn
De door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde blijverslening is bedoeld voor eigenaar-bewoners van bestaande koopwoningen. De lening kan hypothecair of consumptief worden afgesloten. De uitvoering gebeurt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). SVn doet dit ook al voor de starterslening, restschuldfinanciering en duurzaamheidslening.

Kredietfonds
Om de Verordening Blijverslening uit te kunnen voeren, is in eerste instantie een bedrag van 2 miljoen euro nodig. Dit wordt in het gemeentelijke fonds van de SVn gestort. Het is de verwachting dat de blijverslening sterk in een behoefte voorziet. Voor het eerste jaar (2017) verwacht Lelystad circa 25 leningen uit te geven. In de jaren daarna loopt dit naar verwachting op tot 50 leningen per jaar. De uit te geven leningen worden op termijn afgelost en teruggestort in het fonds. De middelen blijven zo van de gemeente en kunnen vervolgens opnieuw worden uitgeleend.

Informatiecampagne
Zodra de gemeenteraad heeft besloten de blijverslening te willen invoeren, zet de gemeente diverse middelen in om dit breed bekend te maken. Specifiek op ouderen gerichte communicatiekanalen en organisaties worden ingezet om de mogelijkheden van de blijverslening bij ouderen onder de aandacht te brengen. Daarbij wordt ook het door SVn ontwikkelde voorlichtingsmateriaal ingezet. Wie alvast meer wil weten over de blijverslening kan op de site van SVn terecht.

Eén van de eerste gemeenten
De gemeente Lelystad is een van de eerste gemeenten die de blijverslening introduceert als instrument om ouderen te stimuleren hun woning levensloopbestendig te maken. Bij de besluitvorming over de Woonvisie in 2016 heeft de gemeenteraad aangegeven om uiterlijk eind maart 2017 een voorstel voor invoering van een blijverslening te willen ontvangen. Met dit voorstel wordt daaraan uitvoering gegeven.

Bron: flevopost.nl

Partners