Twee miljoen voor zorg kwetsbare ouderen in Twente en de Achterhoek

ENSCHEDE – Hoog opgeleide verpleegkundigen gaan huisartsen in Twente en de Achterhoek ondersteunen bij de zorg voor kwetsbare ouderen die nog zelfstandig thuis wonen.

De zorgverzekeraars, waaronder Menzis, stellen daarvoor ruim twee miljoen euro beschikbaar. Maar er is een probleem: Er is een groot tekort aan deze hbo-verpleegkundigen.

Hbo-niveau
Zorgverzekeraars bieden vanaf deze maand alle huisartsen in Twente en de Achterhoek de mogelijkheid om een verpleegkundige in dienst te nemen die zich bezig houdt met de kwetsbare 75-plussers. Huisartsen ontvangen daarvoor een vergoeding, mits de verpleegkundige het vereiste hbo-niveau heeft.

Complex
“De zorg voor ouderen is complex”, zegt Eric Veldboer, regiopmanager zorginkoop eerste lijn regio Oost van Menzis, de grootste zorgverzekeraar in deze regio. “Een opleiding op hbo-niveau is een vereiste.” Menzis stelt ook geld beschikbaar aan huisartsenorganisaties in de regio voor het in dienst nemen van gespecialiseerde verpleegkundigen. Bedoeling is dat deze verpleegkundigen worden uitgeleend aan de huisartsen die zelf geen verpleegkundigen in vaste dienst willen of kunnen nemen.

Opleiding
Een deel van de 350 huisartsen in Twente heeft al een praktijkondersteuner voor de ouderenzorg in dienst. Deze praktijkondersteuners hebben doorgaans een opleiding op mbo-niveau vier of lager. Omdat hbo-verpleegkundigen schaars zijn, wordt nu in overleg met Saxion besproken welke opleiding nodig is om deze praktijkondersteuners bij te scholen.

Organisatie
Huisartsenorganistie Thoon (Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland) is al bezig met het aantrekken van verpleegkundigen. “Ze zijn inderdaad schaars”, aldus woordvoerder Monique Troost. “Hoe groot het tekort precies is, gaan we nu onderzoeken.” Ze benadrukt dat extra aandacht voor kwetsbare ouderen nodig is nu ouderen van de overheid langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen en niet meer terecht kunnen in een verzorgingshuis. “Het levert vaak problemen op. Je ziet dat ouderen vereenzamen of dat hun huis versmeert.”

Dementerenden
“Het is de bedoeling dat alle 75-plussers in de huisartsenpraktijken gescreend en bij zonodig gevolgd en begeleid worden door de gespecialiseerde verpleegkundigen, zegt Eric Veldboer van Menzis. “Het aantal kwetsbare ouderen met lichamelijke klachten en dementerende ouderen neemt toe. Huisartsen, wijkteams en mantelzorgers zijn overbelast. Het is zaak dat huisartsen nauw gaan samenwerken met wijkteams, de ouderenconsulenten van de gemeente, de specialist ouderengeneeskunde. Verder gaan we op regionaal niveau een mobiel geriatrisch expertiseteam opzetten met specialisten, zoals bijvoorbeeld de dementieconsulent of stomaverpleegkundige. Wij willen dat de thuiszorgorganisaties gaan samenwerken in dit regionale team.”

Menzis stelt vooralsnog voor drie jaar geld beschikbaar voor de aanpak van de ouderenzorg.

Bron: Tubantia

Partners