Onderzoek om ouderen langer thuis te laten wonen

BERGEN OP ZOOM – In steeds meer gemeenten in Nederland wordt de blijverslening geïntroduceerd, mogelijk voegt Bergen op Zoom zich binnenkort ook in dat rijtje nu de gemeente heeft aangegeven de mogelijkheden te gaan onderzoeken. De gemeente zegt zelf veel waarde te hechten aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, daarom lijkt dit een logische stap.

Recent vroeg VVD-raadslid Barry Jacobs in een brief aan het college om de mogelijkheden voor het aanbieden van een blijverslening in Bergen op Zoom te onderzoeken. De partij ziet het belang van het levensloopbestendig maken van ouderenwoningen en is dan ook van mening dat de lening ingevoerd moet worden in de gemeente. Het college geeft gehoor aan de oproep van de Bergse partij. In het eerste kwartaal van 2017 onderzoekt het college de mogelijkheden van zowel de blijverslening, als van andere vormen van financiële ondersteuning. Tijdens dit proces wordt er kennis gedeeld en worden ervaringen uitgewisseld met andere subregio’s. Mocht deze verkenningstocht positieve resultaten opleveren dan wordt er gekeken of er samenwerkingsverbanden met andere gemeenten in de regio kunnen worden aangegaan op dit gebied.

Financiële steun
Tegenwoordig wonen ouderen steeds langer zelfstandig, waardoor de behoefte om hun woningen van de nodige aanpassingen te voorzien toeneemt. Het rond krijgen van het financiële plaatje is echter niet altijd even gemakkelijk. Voor senioren is het namelijk vaak erg lastig om een hypotheek aan te vragen, aangezien er leeftijdsgrenzen worden gehanteerd. Daarnaast is het inkomen vaak niet toereikend om een hypotheek aan te kunnen vragen. In dat soort gevallen is er de blijverslening. Deze lening wordt beschikbaar gesteld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en is vergelijkbaar met een starterslening. De SVn stelt de lening beschikbaar aan de gemeente; de gemeenten bepalen vervolgens zelf de voorwaarden. Zo een stimuleringsregeling, zoals een blijverslening ook wel wordt genoemd, biedt woningeigenaren de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden geld te lenen voor een kwaliteitsimpuls van de woning.

Woonvoorraad
De aantrekkelijkheid van de woon- en leefomgeving in de gemeente Bergen op Zoom wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de bestaande woningen. De bestaande woonvoorraad vraagt lokaal daarom veel aandacht en is een actueel thema en tevens agendapunt in de Regionale Agenda Wonen binnen de gemeente. Als de woningen niet voldoen aan de wensen of behoeften van de eigenaar zorgt dat er automatisch voor dat de aantrekkelijkheid van de stad onder druk komt te staan. Om de woon- en leefomgeving op niveau te houden is het nodig de bestaande (particuliere) woningen op tijd aan te passen en te verbeteren. Met het verbeteren van de bestaande woonvoorraad wordt ingezet op het vitaal en leefbaar houden van de gemeente, een belangrijke ambitie van de stad. Ze zijn hiervoor echter afhankelijk van de particuliere woningeigenaren, omdat ongeveer 58 procent van de woningen in particulier bezit is. De gemeente hoopt dan ook door het (mogelijk) aanbieden van een stimuleringsregeling als de blijverslening de aanpak van particulieren woningen te stimuleren. De komende maanden wordt, na de nodige verkenning, duidelijk of voortaan ook bewoners van Bergen op Zoom een blijverslening kunnen afsluiten.

Bron: internetbode.nl

Partners