Ouderen in Zoetermeer blijven langer thuiswonen

In Zoetermeer blijven steeds meer ouderen langer zelfstandig wonen, blijkt uit gegevens van het CBS. Ruim 96,1 procent van de 75-plussers in Zoetermeer woont in een eigen woning. Daarmee steekt de gemeente ver uit boven het landelijk gemiddelde van 92 procent.

Naast Zoetermeer wonen ouderen in Leidschendam-Voorburg ook lang zelfstandig, zo’n 95,1 procent. Delft (94,4%), Westland (93,3%) en Rijswijk (91,9%) volgen en komen ook nog boven het landelijk gemiddelde uit. In de regio zit alleen Den Haag daaronder met 89 procent thuiswonende ouderen.

In heel Nederland is een trend te zien dat ouderen langer thuis blijven wonen. Twintig jaar geleden woonde nog 15 procent van de ouderen onzelfstandig, tegenover krap 8 procent nu. Onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) laten weten dat het percentage thuiswonende ouderen de komende jaren verder zal stijgen. Die stijging kan zelfs tot een woningtekort onder ouderen leiden, niet elke woning is namelijk geschikt voor de doelgroep. Zonder extra maatregelen kan er in 2040 een tekort ontstaan van 400.000 geschikte woningen.

Bron: AD

Partners