Poetshulp blijft taak gemeente

AMSTERDAM – Ouderen en gehandicapten die van hun gemeente te horen hebben gekregen dat ze per 1 januari 2015 geen of minder huishoudelijke hulp zouden krijgen, hebben waarschijnlijk toch recht op een gemeentelijke poetshulp.

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in Nederland voor conflicten tussen overheden en burgers, heeft bepaald dat gemeenten de inwerkingtreding van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning op die datum niet als excuus mogen gebruiken om de huishoudelijke hulp stop te zetten of erin te schrappen. Ook onder de nieuwe wet is de gemeente verantwoordelijk voor de poetshulp, aldus de Raad. Dat betekent dat ze verplicht zijn om bij te springen als mensen zelf hun huis niet kunnen schoonmaken.

Excuus
Als de gemeente de hulp toch wil stopzetten, kan dat alleen na ’deugdelijk onderzoek’, blijkt uit de drie uitspraken die de Raad woensdag heeft gedaan. Een beroep op de gemeentelijke beleidsvrijheid en de eigen verantwoordelijkheid van burgers voor hun zelfredzaamheid is niet genoeg. Ook mag de gemeente het korten op de bijdrage van het Rijk niet als excuus aanvoeren.

Juristen hadden al verwacht dat de Raad zich tegen de gemeenten zou uitspreken. De beroepsrechters maakten eerder al korte metten met gemeenten die zonder objectief onderzoek stellen dat een huis in veel minder uur kan worden schoongemaakt.

De uitspraak heeft naar verwachting grote gevolgen voor de vele gemeenten die de huishoudelijke hulp hebben geschrapt of versoberd, schreef vakblad Binnenlands Bestuur eind februari in de aanloop naar het vonnis. De bezwaarschriften tegen die beslissingen waren al on hold gezet.

Wegduiken
„Gemeenten kunnen niet langer wegduiken. Wel vinden wij het een schande voor de getroffen senioren dat er een rechter aan te pas heeft moeten komen. Dit had de politiek moeten voorkomen”, zegt Liane den Haan, directeur bij ouderenorganisatie ANBO.

Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronisch zieken, vindt dat gemeenten die de afgelopen tijd in de fout zijn gegaan, nu ’als de bliksem’ hun beleid moeten aanpassen. „Ze moeten hulp gaan bieden als het nodig is. En mensen die onterecht geen of te weinig huishoudelijke hulp hebben gekregen, moeten die alsnog krijgen. We gaan de staatssecretaris vragen om erop toe te zien dat gemeenten dit met spoed gaan doen”, zegt Illya Soffer, directeur van de organisatie.

Bron: Telegraaf

Partners