Verhuizen

VerhuizenAls u niet meer in uw huidige woning wilt of kunt blijven wonen, dan heeft u ruime keuzemogelijkheden. Iedereen heeft immers  zijn eigen woonwensen. Bent u alleenstaand of nog samen? Zoekt u meer veiligheid of aanspraak?

Mogelijkheden te over! Hieronder hebben wij er een aantal  voor u op een rij gezet.

Via de websites rechts kunt u veelal direct allerlei woningen bekijken.

Gelijkvloers wonen

Traplopen wordt vaak lastig, naarmate uw leeftijd vordert. Soms plotseling, bijvoorbeeld door een heupbreuk, dikwijls heel geleidelijk. Gelijkvloers wonen, bijvoorbeeld in een bungalow, kan dan de oplossing zijn. Of in een appartement, al dan niet met een groot balkon. U kunt natuurlijk ook zelf aanpassingen aan uw huis (laten) uitvoeren. Of services inhuren.

Levensloopbestendige woningen

Dit zijn woningen die geschikt zijn, of eenvoudig geschikt te maken zijn, voor zelfstandige bewoning tot op hoge leeftijd. Ook wanneer er sprake is van lichamelijke beperking of chronische ziekte. De woningen zijn doorgaans gelijkvloers of voorzien van een traplift. Dorpels bij de deuren ontbreken en de deuren zijn ook breder, zodat een rolstoel makkelijker kan navigeren. U kunt zelf ook aanpassingen in het huis (laten) doen of services inhuren.

Tip: Levensloopbestendige woningen zijn voor een brede groep bewoners, jong en oud, niet alleen praktisch bewoonbaar maar ook veilig en comfortabel. Een investering in het levensloopgeschikt maken van uw huis geeft de woning een hogere toekomstwaarde. Zij is zo namelijk voor een grotere groep bewoners geschikt. Let hierbij op het Woonkeur.

Kangoeroewoningen

Een kangoeroewoning is een combinatie van twee zelfstandige woningen met elk een eigen voordeur. De woningen zijn meestal met elkaar verbonden door een tussendeur of trap. Kangoeroewoningen zijn ideaal als u vlakbij familie of mantelzorgers wilt wonen of zij bij u. U kunt zelf ook aanpassingen in het huis (laten) doen of ondersteuning inroepen.

Patio Plus

Hierbij worden enkele bestaande eengezinswoningen gezamenlijk aangepast.  In elke tuin worden een slaap- en badkamer gerealiseerd, maar de tuinen worden ook zodanig centraal met elkaar verbonden dat er een grote gemeenschappelijke binnentuin ontstaat. Op deze wijze ontstaat een gezamenlijke doorgang  naar een centrale woning met een collectieve ontmoetingsruimte. U kunt zelf ook aanpassingen in het huis (laten) doen of services inhuren.

Groepswonen

Bij groepswonen deelt u samen met anderen een woning. Meestal heeft iedereen een zelfstandige slaapkamer, badkamer en zelfs kleine keuken, maar er zijn ook gemeenschappelijke ruimten, zoals een ruime woonkamer of grote keuken. De woning wordt ook wel aangeduid als  ‘Thuishuis’ of ‘studentenhuis voor senioren’. Voor groepswonen moet u zelfstandig kunnen wonen, zo nodig met services en aanpassingen.

Een bijzondere, nu weer moderne, vorm van groepswonen is het aloude hofje. Zelfstandig wonen in een eigen huis rond een beschutte binnenplaats waarbij nieuwe vormen van nabuurschap mogelijk zijn.

Gestippeld wonen

Gestippeld wonen is een woonvorm waarbij leden van een woongroep verspreid over een gebouw wonen. Kenmerkend is de flexibele groepsgrootte. Gestippelde woongemeenschappen starten vrijwel altijd in bestaande appartementen. Het zijn groepen die langzaam groeien. Bij het stippelmodel is een geleidelijke instroom van nieuwe leden beter mogelijk, omdat het niet uitmaakt waar in het gebouw een woning vrijkomt. Deze gespreide huisvesting geeft meer kans op mengen en integratie met andere bewoners van het gebouw.  U kunt zelf ook aanpassingen in het huis (laten) doen of services inhuren.

Serviceflat

Een serviceflat ziet eruit als een gewone flat, maar heeft meer voorzieningen. Zo kunnen bewoners er gebruikmaken van een gemeenschappelijke recreatieruimte en worden er door of namens de verhuurder maaltijden verzorgd. In de woningen zijn noodoproepinstallaties aanwezig en logeermogelijkheden voor gasten van bewoners. U kunt zelf ook aanpassingen in het huis (laten) doen of services inhuren.

All together now

Dit is wonen in combinatie met ondersteuning en opleiding. Op een soort campus wonen mensen in een zorgappartement. Het appartementencomplex staat in verbinding met een school waar jongeren een opleiding in de zorg volgen. De campus omvat soms tevens studentenwoningen en (buurt)voorzieningen zoals een bioscoop, theater en gemeenschappelijke tuin. Het restaurant staat open voor bewoners, studenten en docenten. De studenten lopen stage bij de bewoners van de appartementen, anderen verzorgen gastcolleges en begeleiding. Interactie en een stimulerende woon- en leeromgeving staan centraal. U kunt zelf ook aanpassingen in het huis (laten) doen of services inhuren.

Meergeneratiewonen

Iedereen loopt het risico te vereenzamen. Tegelijk raken mensen gaandeweg steeds meer afhankelijk van de hulp van de samenleving om hen heen. Een van de uitgangspunten van een meergeneratieproject is gemeenschapszin waarbij ondersteuning zoveel mogelijk door mensen uit de eigen wijk plaatsvindt. In Duitsland is deze woonvorm zeer populair. U kunt zelf ook aanpassingen in het huis (laten) doen of services inhuren.

Woonzorgzone

Een woonzorgzone is vaak een deel van een wijk met voldoende voorzieningen om te wonen met ondersteuning. Alle woningen zijn, net als de woonomgeving, toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Vanuit het wijkservicecentrum of -steunpunt worden hulp en verzorging geregeld. Hier vindt u bijvoorbeeld een organisatie voor thuiszorg, een huisarts, een apotheek en een huismeester. In een woonzorgzone wordt, indien gewenst, dag en nacht ondersteuning gegeven. Daardoor kunt u langer zelfstandig thuis wonen. U kunt zelf ook aanpassingen in het huis (laten) doen of services inhuren.

Aanleunwoningen

Een aanleunwoning is een woning die aan een verzorgingshuis vastzit of grenst. Verhuizing naar een  aanleunwoning is mogelijk wanneer u geen grote gezondheidsproblemen heeft en redelijk mobiel bent. Vanuit een aanleunwoning kunt u van de diensten en ondersteuning van het verzorgingshuis gebruik maken en toch zelfstandig wonen. U kunt zelf ook aanpassingen in het huis (laten) doen of services inhuren.

Verzorgingshuis of verpleeghuis

Wonen in een verzorgingshuis biedt uitkomst als u door ziekte, een handicap of ouderdom niet meer zelfstandig kunt wonen. In een verzorgingshuis ontvangt u medische zorg (zoals wondverzorging en het toedienen van injecties) en hulp bij het wassen, aankleden, eten en naar bed gaan.

Is intensieve zorg of zware medische behandeling (tijdelijk) nodig, dan biedt een verpleeghuis soelaas. U kunt zelf ook aanpassingen in het huis (laten) doen of services inhuren.


Interessante websites voor u:

Algemeen – landelijk

http://stichtinghestia.nl/
http://www.abbeyfield.nl/
http://www.activage.nl/
http://www.domusmagnus.com/
http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/
http://www.grijzelente.nl/
http://www.karres.nl/gelijkvloers/
http://www.kcwz.nl
http://www.lvgo.nl/
http://www.omslag.nl/wonen/
http://www.stijlvolouder.nl
http://www.tdczorg.nl/locaties
http://www.woonsaem.nl/
http://www.woonz.nl
http://www.woonzorg.nl/
http://zorgwoning.nl/
https://www.ouderenwegwijs.nl/
https://www.thuiscomfort.nl/
www.woonkeur.nl

Groningen

http://www.zonnehuisgroepnoord.nl/
woongroepen in 12 steden in Groningen

http://www.julsinghatehuis.nl/
Delfzijl, woonzorgcentrum met zelfstandig wonen

https://www.lefier.nl/
Groningen, wonen naast een mantelzorger

http://www.hestiaharen.nl/
Haren, woonproject voor 50+

http://botanica-hof.nl/
Winschoten, woongroep 50+

Friesland

http://www.friesewouden.nl/
OostFriesland, appartementen in 7 steden

http://www.paletgroep.nl/wonen-locaties/
Noord-West Friesland, diverse steden w.o. Leeuwarden

https://www.patyna.nl/
Zuid-West Friesland, diverse steden w.o. Bolsward, Franeker en Sneek

http://www.harlinga.nl/
Harlingen, appartementencomplex voor 55+

http://www.sintanthonygasthuis.nl/
Leeuwarden, 63 huurwoningen

http://www.parkflatstadsfenne.nl/
Sneek, appartementen voor senioren

Drenthe

http://woongroep-delinden.webklik.nl/
Assen, woongroep 50+

http://statenhoek.nl/
Emmen, 105 zelfstandige appartementen

Overijssel

http://www.verhip-lhk.nl/portfolio/de-landheer-2/
Deventer, appartementencomplex

http://www.arienszorgpalet.nl/wonen/
Enschede, appartementen op 6 locaties

Utrecht

www.nieuw-wede.nl
Amersfoort, gemeenschappelijk wonen 55+

www.woongroepnimmerdor.nl
Amersfoort, kleinschalige woongroep

www.woongroep-wendakker.nl
Amersfoort, kleinschalige woongroep 55+

www.lugtensteyn.nl
Bilthoven, woongroep

www.kwarteel.nl
Culemborg, woongroep 45+

http://www.cjgermelo.nl/
Ermelo, woongroep 55+

http://www.huizewesterheide.nl/
Hilversum, kleinschalig wonen

http://www.de-dassenburg.nl/
Houten, woongroep 55+

http://www.viveste.nl/
Houten e.o., diverse woonvormen

http://www.rosaspierhuis.nl/
Laren, voor kunstenaars en wetenschappers

http://www.eikenrode.com/
Loosdrecht, wonen in stijl

http://www.leestaete.nl/
Houten, woongroep 50+

www.woongroepinsulinde-soest.nl
Soest, eigentijdse woonvorm

www.gagelstad23.nl
Utrecht, woongroep 50+

woongroepsamuelmuller.jouwweb.nl
Utrecht, woongroep 55+

www.woongroepterwijde.nl
Utrecht, woongroep 50

www.nieuwbleyenburg.nl/
Utrecht, woongroep 50+

www.woongroep-vleuterweide.nl
Utrecht, woongroep 50+ website:

www.vigo-veenendaal.nl
Veenendaal, woongroep 55+

pepijnhof.nl
Wijk bij Duurstede, groepswonen 50+

woongroepbelcour.nl
Zeist, woongroep 50+

woongroepcouwenhoven.nl
Zeist, woongroep 50+

Flevoland

http://www.woonzorgflevoland.nl

http://www.woonzorgflevoland.nl/
De Bolder
http://www.woonzorgflevoland.nl/
Hanzeborg
http://www.woonzorgflevoland.nl/
De Uiterton

Noord Holland

https://www.zorgcirkel.com/wonen
allerlei woonvormen in 13 plaatsen door heel Noord-Holland

www.cv-noorderzon.nl
Amsterdam, samen zelfstandig wonen voor 50+

www.vrouwenwoonproject.nl/
Amsterdam, wooonproject voor lesbische v rouwen 50+

www.wgdk91.eu
Amsterdam, kleinschalige woongroep naar draagkracht 55+

www.abraham-silodam.nl
Amsterdam, woongroep voor alleenwonenden 55+

home.kpn.nl/p.prudon/wgamstel.htm
Amsterdam, woongroep voor alleenwonenden 50+

www.parelhoenders.com
Amsterdam, woongroep 50+

woongroepnonsolus.wordpress.com
Amsterdam, groepswonen 50+

www.woongroepvitanova.nl
Amsterdam, woongroep

Zuid Holland

www.opteiland.nl
Hendrik Ido Ambacht, woongroep 50+

Noord Brabant

http://theplacemaker.nl/wonen-voor-ouderen
Nijmegen: Inspirerende woon- en leefplekken

http://www.archipelzorggroep.nl/
Best, Son & Breughel, Nuenen en Eindhoven : Archipel het gevoel van samen

http://www.riantverzorgdwonen.nl/14 Locaties: Kleinschalig particuliere maatwerk woonzorgvoorzieningen

http://www.annenborch.nl/zorg-aan-huis
Rosmalen: Ruime appartementen, kwaliteit van zorg

https://www.woonservicedenbosch.nl/
Den Bosch: Zelfstandige seniorenplus huurwoning

https://levensfase3.wordpress.com/
Den Bosch/Deurne/ Tilburg: Anders wonen

http://www.thuishuisdeurne.nl/
Deurne: Alleenstaande senioren met smalle beurs

http://www.woonzorg.nl/leyeburgh_i_tilburg
Tilburg: 55 jaar en ouder

http://www.woonzorg.nl/piushaven_tilburg
Tilburg: 55 jaar en ouder

https://www.wonenbreburg.nl/
Tilburg & Breda: overzicht bijzondere woonvormen

https://www.jozefoord.nl/

Nuland: verbondenheid

Gelderland

http://www.woongroepzandroos.nl/
Wijchen: particulier woonzorgvoorziening

http://drimble.nl/
Winterswijk: groepswonen 50+

http://www.werkaanwonen.nl/
Voorthuizen: 50+ woongroep

http://www.markenheem.nl/wonen/de-bleijke/
Hengelo (GLD): groepswonen

http://www.derdefase.org/cms/
Zutphen: vanaf 50 jaar
http://www.ruisendveld.nl en http://www.cwapeldoorn.nl
woongemeenschappen in Apeldoorn

Limburg

http://www.zorgwijzerlandgraaf.nl/
Landgraaf: overzicht mogelijkheden senioren

http://www.lvgo.nl/woongroep/
Maastricht: woongroep actieve zelfstandige senioren

http://www.woongroepmaastricht.nl/
Maastricht: 50+

http://www.maasvallei.nl/
Maastricht: wonen met zorg

http://www.huyswaerenberg.nl/
Horn: beschutte woonomgeving

http://www.landvanhorne.nl/
Weert: 57 appartementen, zelfstandig wonen met zorg

https://www.orbisconcern.nl/
Sittard: Parc Hoogveld: multifunctioneel centrum

Zeeland

http://www.woonzorg.nl/
Middelburg: 55 jaar en ouder

http://www.popkensburg.nl/
Middelburg : Woongemeenschap 60+

http://www.landgoedrijckholt.nl/
Geersdijk: woongemeenschap voor ouderen

http://www.warmande.nl/
Breskens: verschillende woonvormen

http://www.woonburg.nl/
Zeeland: zorg en welzijn op maat


 

…’dat komt later wel’, ‘nu is het nog niet nodig, ‘dat doe ik als ik oud ben’. Mensen denken pas na over hun toekomst als er iets gebeurt met hun gezondheid of met die van hun partner. Dat kan anders en beter.

Liane de Haan, directeur-bestuurder van ANBO

 

Partners