Veld wil minister voor Ouderen en Maatschappij

Een nieuw kabinet moet bij de formatie ruimte maken voor een coördinerend minister voor Ouderen en Maatschappij. Dat bepleiten 23 organisaties van ouderen, mantelzorgers en zorgaanbieders.

De nieuwe minister zou vooral de samenhang tussen zorg, ondersteuning, welzijn, maatschappelijke ondersteuning en woonomgeving moeten bewaken. Volgens de 23 organisaties kampen met ouderen nu ze langer zelfstandig thuis wonen soms met grote problemen.

Om deze groep te beschermen vragen de 23 organisaties acties van de landelijke overheid op een viertal punten: een passend woningaanbod, meer ketensamenwerking en maatwerk. Bovendien gaat de overheid er nu te veel van uit dat het sociale netwerk een deel van de zorg kan leveren. Thuiswonende ouderen blijken in de praktijk meer hulp en ondersteuning nodig te hebben dan buren, familie en vrienden kunnen bieden.

Een bewindspersoon Ouderen en Maatschappij moet deze problemen in nauwe samenwerking met relevante ministeries integraal gaan aanpakken. In een werkagenda doen de organisaties verschillende voorstellen voor de acties die daarvoor nodig zijn. De organisaties werken de komende tijd de acties verder uit naar het model van de Agenda voor de Zorg. Het uiteindelijke doel is om Nederland ‘ouderenvriendelijk’ te maken.

Onder de betrokken organisaties zijn onder meer ActiZ, BTN, Ineen, KNMP, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, V&VN, Verenso en Zorgbelang Nederland.

Bron: Skipr

Partners