‘We wonen te ver om ma te helpen met aankleden’

Nederlandse kinderen wonen gemiddeld een kleine 30 kilometer van hun ouders, blijkt uit onderzoek van Claartje Mulder. Is dat dichtbij genoeg, nu de zorg voor onze ouderen steeds meer op de schouders van hun nageslacht terechtkomt? Vijf vragen aan de Groningse hoogleraar demografie.

Nou, is die afstand klein genoeg om voor je ouders te zorgen?
,,Het is dichtbij genoeg om wekelijks iets voor je ouders te doen. Maar voor de dagelijkse boodschappen of het helpen met aankleden is het te ver. Mensen die minder dan 5 kilometer bij hun ouders vandaan wonen, doen het meest voor hun ouders. Hoe verder weg de kinderen wonen, hoe minder ze doen. Terwijl de maatschappij nu meer van de familie verwacht. Voor de indicatiestelling van een verzorgingshuis is het bijvoorbeeld relevant of er familie in de buurt woont.”

Hoe lager het opleidingsniveau, hoe dichter bij de ouders. Waarom is dat zo?
,,Als je geen dwingende reden hebt, is het veel makkelijker om te blijven zitten waar je zit. Mensen verhuizen pas als ze er duidelijk beter van worden. Hoogopgeleiden moeten vaak al verhuizen om te kunnen studeren. En het loont voor hun meer om ver weg te gaan voor een baan. Die is meer gespecialiseerd op een hoger opleidingsniveau en een beter inkomen weegt op tegen de nadelen van een nieuwe omgeving. Voor laagopgeleiden zijn de banen in de buurt niet per se slechter dan werk op afstand.”

Gaat dit patroon veranderen door de bezuinigingen op ouderenzorg?
,,Dat zou kunnen, maar we hebben er geen aanwijzingen voor. Wel zien we al een paar jaar dat mensen minder verhuizen voor hun werk. Dat komt door een toename van het eigenwoningbezit, wat het veel kostbaarder maakt om te verhuizen. Er zijn steeds meer tweeverdieners, wat het moeilijker maakt elders een baan voor beiden te vinden. En door beter openbaar vervoer en een beter wegennet is pendelen aantrekkelijker geworden.”

Wonen stellen dichter bij de ouders van de man of die van de vrouw?
,,Je verwacht het niet, maar ze wonen vaker in de buurt van de ouders van de man. De man is gemiddeld wat ouder dan de vrouw, heeft daardoor bijvoorbeeld net iets eerder een baan. De vrouw verhuist vaker richting de man. Het gevolg is dat het stel dichterbij de ouders van de man woont. Maar er is meestal meer contact met de ouders van de vrouw, omdat zij doorgaans de sociale contacten onderhoudt.”

Hoe zit het in de rest van Europa?
,,In Zuid-Europa wonen kinderen en ouders dichter bijelkaar. Daar is familie veel belangrijker. Universiteiten zijn er expres beter verspreid, zodat kinderen voor de studie niet te ver van huis hoeven. En kinderen gaan veel later het huis uit. In Noord-Europa wonen kinderen verder van hun ouders; we hebben hier zwakkere familiesystemen. Wij vinden het goed voor onze ontwikkeling en onze carrière om afstand van onze ouders te nemen, waar mensen in het zuiden voor hun toekomst meer op hun familie leunen.”

Bron: Algemeen Dagblad

Partners