‘Werk aan de woning’

BERKELLAND – Gemeente Berkelland, Kruiswerk Achterhoek, verduurSaam energieloket en ProWonen hebben de samenwerkingsovereenkomst ‘Werk aan de woning’ getekend, als startpunt van een campagne die gericht is op bewustwording rond toekomstbestendig wonen. Met de campagne, die deze zomer start, gaan de partijen 50-plussers bewust maken van de mogelijkheden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Want als mensen ouder worden is het goed om na te denken over het aanpassen van de woning, zodat men veilig, gezond en comfortabel thuis kan blijven wonen. Of tijdig kan verhuizen naar een passende woning.

Gemeente Berkelland, Kruiswerk Achterhoek, verduurSaam energieloket en ProWonen willen met deze campagne 50-plussers op weg helpen bij het in actie komen tot woningaanpassingen. Bij de campagne worden kennis en al bestaande producten van deze partners gebruikt. Denk aan tips en persoonlijk advies zoals een thuisscan of een woningverbeterplan. Door de samenwerking krijgen inwoners een integraal advies, waarin de drie thema’s die centraal staan in de campagne meegenomen worden: Levensloopbestendig (woningaanpassing en huisautomatisering); Energie (wooncomfort, besparing, woningonderhoud en binnenklimaat); Veiligheid (inbraak- en brandpreventie en valpreventie).
Woningaanpassing kan bijvoorbeeld meteen een kans voor energiebesparende maatregelen opleveren of andersom.

De kernpartners leveren expertise en voeren hun activiteiten in Berkelland uit onder de gezamenlijke vlag van de campagne ‘Heerlijk thuis in huis’. Afgesproken is dat naast de kernpartners ook andere (lokale) partijen kunnen bijdragen aan de doelstelling van de campagne en onderdeel kunnen worden van de netwerksamenwerking.

Bron: achterhoeknieuwseibergenneede.nl

Partners