Woonvormen voor senioren in de spotlights

Seniorenorganisatie ANBO en woonwebsite Woonz.nl zien dat er een groeiend tekort is op de woningmarkt voor senioren. Voor nieuwe woonmogelijkheden en initiatieven is daarbij maar mondjesmaat aandacht. De nieuwe coampagne ‘ Stekkie van de Maand’ probeert daar verandering in te brengen.

“Met de campagne Stekkie van de Maand laten we zien hoe divers het aanbod is,” zegt Woonz-directeur Annemiek Schut. “Zo maken we verschillende woonconcepten bekend bij het publiek.” Liane den Haan, directeur-bestuurder bij ANBO, vult haar aan: “Daarnaast willen we gemeenten, woningcorporaties en investeerders laten zien: zo kan het ook! Dit type initiatieven moet worden bevorderd.”

Schut: “In Nederland bestaan veel verschillende manieren waarop senioren kunnen wonen: een hofje, een appartementencomplex met gezamenlijke ruimte, een flat waar studenten en ouderen samenwonen en nog veel meer. Stekkie van de Maand laat maandelijks een nieuw concept zien, belicht vanuit een bewoner én een initiatiefnemer.” De gezamenlijke campagne vindt plaats op de websites van Woonz.nl en ANBO door middel van interviews, films en foto’s. “We laten zien waarom bewoners voor deze manier van wonen hebben gekozen, maar ook tegen welke hindernissen initiatiefnemers aanlopen,” vervolgt Den Haan. “Veel van deze projecten hebben te maken met lange, slepende processen. Wij hopen dat de projecten van elkaar kunnen leren en gemeenten en investeerders meer vaart maken met deze ontwikkelingen.”

Boekhuis in Amersfoort
Het Boekhuis, het eerste Stekkie van de Maand, is een project waarbij het oude bibliotheekpand van Amersfoort een nieuwe functie krijgt. Het oude pand wordt helemaal gestript en omgebouwd tot levensloopbestendige woningen. Het gebouw wordt toegankelijk voor rolstoelen en zal beschikken over een gezamenlijke activiteitenruimte. Bijzonder aan het project is dat het gaat om ‘Collectief Particulier Opdrachtgeversschap’ (CPO). Barbara Bastiaanssen, 67-jarige initiatiefneemster, licht toe: “Dat wil zeggen dat een groep burgers -de kopers- samen de woonruimte ontwikkelt. Daardoor hebben ze veel invloed op hoe de woning er uit gaat zien.”

Bastiaanssen denkt dat dit soort initiatieven in de toekomst nog veel meer zullen ontstaan. “Wij willen graag onze eigen woonsituatie realiseren, en dan denk ik dat dat fantastisch te doen is in leegstaande panden. Daar hebben we er genoeg van in Nederland.” Lees, hoor en zie meer over het Boekhuis op de websites van ANBO en Woonz.nl. Op de rubriek ‘Stekkie van de Maand’ staat vanaf nu maandelijks een andere woonvorm voor senioren centraal.

Bron: www.ouderenjournaal.nl

Partners