Zo werkt het Wmo loket

Wilt u contact met het Wmo-loket in uw gemeente? Klik hier.

Wat is Wmo?
Wmo staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het doel van deze wet is om mensen zo goed mogelijk in staat te stellen deel te blijven nemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld door ondersteuning om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Gemeenten zijn verplicht om mensen die behoefte hebben aan ondersteuning, passende voorzieningen te bieden.

Wat is een Wmo-loket?
Dit loket is de centrale vraagbaak van uw gemeente voor al uw vragen over ondersteuning bij langer zelfstandig thuis wonen. In elke gemeente heet deze dienst weer anders. Door het invoeren van uw postcode, krijgt u direct alle gegevens van het juiste loket in uw gemeente.

Voorbeelden van ondersteuning
• Woningaanpassing
• Huishoudelijke hulp
• Begeleiding en dagbesteding
• Vervoer
• Sociale ondersteuning

Wat valt er niet onder de Wmo?
Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het aankleden, eten, drinken, wassen, toiletgebruik e.d. en eenvoudige verpleegkundige handelingen vallen niet onder de Wmo maar worden door uw zorgverzekering in samenwerking met een lokale zorgorganisatie geregeld.

Hoe werkt het?
Stap 1: U meldt zich (per telefoon, e-mail, internet of persoonlijk) bij het specifieke Wmo-loket van uw gemeente. [Link evt naar gegevens]
Stap 2: De gemeente bespreekt met u uw situatie en de beschikbare ondersteuning
Stap 3: U krijgt bericht van de gemeente over het besluit voor passende ondersteuning

Maatwerk
Gemeenten zijn wettelijk verplicht  te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden voor Wmo-ondersteuning. Bij dat onderzoek kijken zij naar wat iemand nog zelf kan en hoe diens directe omgeving hierbij kan helpen.

Pgb of natura
U, als inwoner, krijgt vaak de keuze tussen een persoonsgebonden budget (pgb) of hulp in natura.
Met een pgb ontvangt u een bepaald budget waarmee u zelf hulp en/of ondersteuning kunt inkopen. Het geld komt niet op uw eigen rekening, maar de Sociale Verzekeringsbank regelt de betaling.
Bij ondersteuning in natura is het mogelijk om van de gemeente bijvoorbeeld een hulpmiddel in bruikleen te krijgen.
Gemeenten bepalen zelf hoe de uitvoering van de Wmo wordt geregeld; dit kan dus per gemeente verschillen. Neem voor meer informatie contact op met het specifieke loket van uw gemeente.

Eigen bijdrage
Gemeenten mogen van u als inwoner een eigen bijdrage  vragen voor het ontvangen van ondersteuning. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, leeftijd en vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK), berekent en int deze eigen bijdrage. Wilt u graag weten wat u ongeveer gaat betalen? Bel dan met het CAK via het gratis informatienummer 0800- 1925.

Persoonlijke verzorging
Bij veel thuiszorgorganisaties kunt u niet alleen terecht voor huishoudelijke ondersteuning, maar ook voor persoonlijke verzorging. Bijvoorbeeld als u wel wat hulp kunt gebruiken bij het aankleden of wassen. Deze ondersteuning valt niet onder de Wmo maar wordt door uw zorgverzekering in samenwerking met een lokale zorgorganisatie geregeld.

De ANBO heeft ‘Spelregels Wmo’ opgesteld om meer duidelijkheid te geven over de regels rondom een Wmo-aanvraag en het daarop volgende onderzoek (keukentafelgesprek). Klik hier voor die spelregels.

Wilt u contact met het Wmo-loket in uw gemeente? Klik hier.

Partners